ONDERZOEK – ADVIES – CONSULTANCY

Sommige opdrachten omvatten meerdere facetten en zijn als zodanig niet in een hokje te plaatsen. Afhankelijk van de situatie en de vraag van de opdrachtgever bieden wij oplossingen op maat, waaronder de volgende diensten.

Onderzoek

Rohaan kan voor u verschillende onderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld naar de manier van werken binnen uw organisatie en de knelpunten daarin. Wij maken de zwakke plekken zichtbaar en desgewenst wijzen wij de medewerkers op de noodzaak tot verbetering.

Advies

Op basis van de gesignaleerde verbeterpunten of een andere vraag uit uw organisatie, brengt Rohaan een concreet en helder advies uit. Een praktische leidraad over hoe de organisatiestructuur aangepast en geoptimaliseerd kan worden. Over hoe de werkprocessen beter kunnen, welke mensen daarvoor nodig zijn en hoe je de huidige medewerkers marktgerichter laat opereren.

Consultancy

Rohaan is niet alleen een klankbord voor het management, maar pakt ook zelf de handschoen op om de nieuwe processen en procedures te implementeren. Bij veranderingen komt het vooral aan op het ‘organiseren van de verandering’. Als een wegbereider zet Rohaan het proces in gang, faciliteert, communiceert en maakt mensen betrokken. Om ze te laten ervaren dat de verandering juist kansen biedt voor de organisatie én de medewerkers. Zo wordt strategie vertaald naar beleid en beleid naar een effectieve organisatie.