WERKWIJZE

Rohaan is een kleine onderneming. Flexibel en betrokken. We staan dicht bij onze opdrachtgevers en kunnen alert reageren. Door onze open no-nonsense benadering maken we ons uw organisatiecultuur zo snel mogelijk eigen. Onze aanpak is bedrijfsmatig. Onze benadering is persoonlijk. “Zakelijk waar het moet, menselijk waar het kan”.

Integer en loyaal

Wij committeren ons volledig aan onze opdrachtgevers en aan het resultaat. Om zo succesvol mogelijk te zijn, zijn we afhankelijk van de informatie die we ontvangen. Als professionele organisatie gaan we hier uiterst discreet en betrouwbaar mee om. We realiseren ons terdege de verantwoordelijkheden die we dragen.

Duidelijkheid vooraf

Samen met de opdrachtgever stellen we van te voren zo goed mogelijk vast wat er van ons verwacht wordt en wat onze rol is. Wat de doelstellingen zijn en binnen welke termijn deze gerealiseerd moeten worden. Dit vertalen wij in een heldere opdrachtomschrijving en vervolgens stellen we een overeenkomst op. Wij bewaken de gestelde deadlines en budgetten en houden de opdrachtgever periodiek op de hoogte. Op deze manier weten alle partijen op elk moment waar ze aan toe zijn en zo worden eventuele interpretatieverschillen en teleurstellingen voorkomen.

Effectief en efficiënt

De activiteiten van Rohaan zijn gefundeerd op een brede expertise die in de praktijk vaak van doorslaggevend belang is. Door een uitgekiend projectmanagement, korte lijnen en minimale overhead blijft de duur van het project tot een minimum beperkt. Daardoor blijven onze totale kosten buitengewoon aantrekkelijk.

Wij werken op project- of op uurbasis en leveren altijd maatwerk. Onze marktconforme tarieven worden dan ook per project in overleg bepaald.